Įgyvendinimas ir finansavimas

Europos Sąjungos visuomenės sveikatos strategija įgyvendinama:

  • teisės aktais,
  • finansinėmis priemonėmis,
  • bendradarbiaujant ES mastu.

Teisės aktai

ES gali priimti sveikatos srities teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnįpdf (visuomenės sveikatos apsauga, 114 straipsnį (teisės aktų derinimas) ir 153 straipsnį (socialinė politika). ES yra priėmusi teisės aktų šiose srityse:

Europos Vadovų Taryba taip pat gali valstybėms narėms teikti visuomenės sveikatos srities rekomendacijas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Konkrečių veiksmų bendro finansavimo priemonės

Bendradarbiavimas

Įgyvendinant sveikatos strategiją dalyvauja ES institucijos, valstybės narės, regionų ir vietos valdžios institucijos bei kitos suinteresuotosios šalys.