Rakendamine ja rahastamine

Euroopa Liidu rahvatervise strateegiat rakendatakse järgmise kaudu:

  • õigusaktid;
  • finantsinstrumendid;
  • kogu ELi hõlmav koostöö.

Õigusaktid

EL saab terviseteemalisi õigusakte vastu võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel: artikkel 168pdf (rahvatervis), artikkel 114 (õigusaktide ühtlustamine) ja artikkel 153 (sotsiaalpoliitika). Valdkonnad, milles EL on vastu võtnud õigusakte, on muu hulgas järgmised:

Euroopa Ülemkogu saab liikmesriikidele saata ka rahvatervisealaseid soovitusi Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Finantsinstrumendid konkreetsete meetmete kaasrahastamiseks

Koostöö

ELi institutsioonid, liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning muud sidusrühmad annavad kõik rahvatervise strateegia rakendamisse oma panuse.