Изпълнение и финансиране

Стратегията на ЕС за общественото здраве се изпълнява чрез:

  • законодателство
  • финансови инструменти
  • сътрудничество в рамките на ЕС.

Законодателство

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС може да приема законодателство в областта на здравеопазването: това предвиждат член 168pdf (защита на общественото здраве), член 114 (сближаване на законите) и член 153 (социална политика). Сред областите, в които ЕС е приел законодателство, са:

Европейският съвет също може да отправя препоръки Избор на превод за предходната връзка English (en) по здравни въпроси към страните членки.

Финансови инструменти за съфинансиране на конкретни действия

Сътрудничество

Институциите на ЕС, страните членки, регионалните и местните органи и други заинтересовани лица допринасят за изпълнението на здравната стратегия.