Utvärdering

Folkhälsopolitikens genomslag – indikatorer

I halvtidsutvärderingen av EU:s folkhälsostrategi för 2008–2013 (som omfattar perioden 2008 till början av 2011) konstateras följande:

  • Strategin innehåller en omfattande kartläggning av de viktigaste hälsorelaterade frågorna.
  • Medlemsländerna kan nå bättre resultat om de samordnar sitt arbete på EU-nivå inom vissa områden.
  • Strategin fungerar som en enhetlig vägledning och referens för EU-insatser.
Rapport om halvtidsutvärderingen Visa översättning av föregående länk English (en)

Folkhälsopolitikens genomslag – indikatorer

När det gäller EU:s förordningar och direktiv finns det mekanismer för att följa upp hur de genomförs i medlemsländerna. Men för andra EU-initiativ saknar kommissionen ofta systematisk information om hur de omsätts i konkreta åtgärder.

Gemensamma indikatorer för att följa EU-initiativens genomslag kan bidra till mer samstämmiga EU-åtgärder. I en studie från 2012 ringar man in sådana indikatorer.

Hur EU:s folkhälsopolitik genomförs på nationell, regional och lokal nivå och indikatorer för att mäta genomförandet: