Ocena

Izvajanje zdravstvenih politik EU – kazalniki

Vmesna ocena zdravstvene strategije EU za obdobje 2008–2013, ki je zajela obdobje od leta 2008 do začetka leta 2011, ugotavlja, da:

  • je v strategiji zajet skladen in celovit pregled glavnih tem z zdravstvenega področja,
  • lahko države članice na nekaterih področjih dosežejo več z usklajenim delovanjem na ravni EU,
  • je strategija dosleden sklop smernic in referenčni dokument za ukrepanje na ravni EU.
Poročilo o vmesni oceni Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Izvajanje zdravstvenih politik EU – kazalniki

Komisija z obstoječimi mehanizmi sicer ustrezno spremlja izvajanje zakonodajnih pobud (zlasti uredb in direktiv), o konkretnem izvajanju nezakonodajnih pobud EU v državah članicah pa ima na voljo zelo malo sistematičnih informacij.

Sklop skupnih kazalnikov za spremljanje udejanjanja pobud EU na področju zdravstvene politike bi zato izboljšal skladnost ukrepov EU. Taki kazalniki so opredeljeni v študiji iz leta 2012:

Študija o merjenju izvajanja zdravstvenih politik EU na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, oceni uporabnosti obstoječih kazalnikov za ta namen in morebitnem razvoju novih kazalnikov