Evaluare

Implementarea politicilor UE în domeniul sănătăţii - indicatori

Evaluarea intermediară a strategiei UE în domeniul sănătăţii pentru perioada 2008‑ 2013 (care acoperă intervalul 2008 - începutul lui 2011) a arătat că:

  • strategia oferă o prezentare coerentă şi amplă a principalelor aspecte legate de sănătate
  • ţările membre pot obţine rezultate mai bune dacă lucrează coordonat la nivelul UE în anumite domenii
  • strategia reprezintă un cadru de orientare şi referinţă pentru acţiunile întreprinse la nivelul UE.
Raport privind evaluarea intermediară Traducerile linkului anterior English (en)

Implementarea politicilor UE în domeniul sănătăţii - indicatori

Deşi există mecanisme adecvate de monitorizare a iniţiativelor legislative (în special a regulamentelor şi directivelor), Comisia nu are acces direct la informaţii privind transpunerea în măsuri concrete a iniţiativelor fără caracter legislativ.

Existenţa unui set de indicatori comuni care să permită monitorizarea adoptării iniţiativelor în domeniul sanitar ar îmbunătăţi coerenţa acţiunilor UE. Un studiu din 2012 identifică astfel de indicatori:

Studiu privind punerea în aplicare a politicilor sanitare ale UE la nivel naţional, regional şi local, evaluarea utilităţii indicatorilor existenţi în acest sens şi elaborarea unor indicatori noi, dacă este cazul