Evaluatie

Uitvoering van EU-gezondheidsbeleid - indicatoren

De tussentijdse evaluatie van de EU-gezondheidsstrategie 2008-2013 (over de periode 2008 tot begin 2011) kwam tot de volgende bevindingen:

  • de strategie geeft een coherente en duidelijke richting aan voor de belangrijkste gezondheidskwesties
  • de EU-landen kunnen meer bereiken als ze in bepaalde gebieden op EU-niveau samenwerken
  • de strategie dient als leidraad en referentie voor maatregelen die op EU-niveau genomen worden.
Verslag over de tussentijdse evaluatie Bekijk deze link in een andere taal English (en)

Uitvoering van EU-gezondheidsbeleid - indicatoren

Terwijl de uitvoering van wetgevingsinitiatieven (met name verordeningen en richtlijnen) goed wordt bijgehouden, heeft de Commissie nauwelijks toegang tot systematische "bottum-up" informatie over hoe andere initiatieven op EU-niveau concreet in de landen zelf worden uitgevoerd.

Het invoeren van gemeenschappelijke indicatoren om te volgen wat er met de gezondheidsinitiatieven van de EU gebeurt, zou de samenhang van EU-maatregelen verbeteren. Een onderzoek uit 2012 formuleert zulke indicatoren:

Een onderzoek dat de implementatie van het gezondheidsbeleid van de EU beoordeelt op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij de bruikbaarheid van bestaande indicatoren voor dit doel bekeken wordt en indien nodig nieuwe indicatoren ontwikkeld worden: