Novērtēšana

ES veselības aizsardzības politikas īstenošana un indikatori

ES veselības aizsardzības 2008.–2013. gada stratēgijas vidusposma novērtēšanā (par periodu no 2008. gada līdz 2011. gada sākumam) ir secināts šis:

  • stratēģija nodrošina saskaņotu un visaptverošu ceļvedi par svarīgākajiem veselības jautājumiem,
  • dalībvalstis var sasniegt vairāk, darbu atsevišķās jomās saskaņojot ES līmenī,
  • stratēģija noder par konsekventu atsauces palīglīdzekli, veicot ES līmeņa pasākumus.
Vidusposma novērtēšanas ziņojums Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

ES veselības aizsardzības politikas īstenošana un indikatori

Ir izveidoti mehānismi, kas ļauj pienācīgi sekot līdzi likumdošanas iniciatīvu (it īpaši regulu un direktīvu) īstenošanai, taču Komisijai nav pietiekama piekļuve sistemātiskai “augšupējai” informācijai par dalībvalstu rīcību, kas seko ES līmeņa neleģislatīvajām iniciatīvām.

Ja būtu ieviesti kopēji indikatori, pēc kuriem novērot, kā tiek īstenotas ES veselības aizsardzības politikas iniciatīvas, tas ļautu uzlabot ES rīcību. Šādi indikatori ir apzināti 2012. gada pētījumā.

Pētījumā par to, kā ES veselības aizsardzības politika tiek īstenota valstu, reģionu un vietējā līmenī, noteica pašreizējo šī uzdevuma veikšanai izmantoto indikatoru lietderīgumu un vajadzības gadījumā izstrādāja jaunus indikatorus.