Vertinimas

ES sveikatos politikos įgyvendinimo rodikliai

Atlikus 2008–2013 m. ES sveikatos strategijos tarpinį vertinimą (2008 m.–2011 m. pradžia) padarytos šios išvados:

  • strategijoje nuosekliai ir išsamiai išdėstomi pagrindiniai su sveikata susiję klausimai,
  • valstybės narės gali pasiekti daugiau tam tikrose srityse darbą koordinuodamos ES lygmeniu,
  • strategija yra nuosekli sistema, kuria galima vadovautis imantis veiksmų ES lygmeniu.
Tarpinio vertinimo ataskaita Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

ES sveikatos politikos įgyvendinimo rodikliai

Pagal nustatytus mechanizmus tinkamai stebimas teisėkūros iniciatyvų (visų pirmą reglamentų ir direktyvų) įgyvendinimas, bet Komisija turi mažai galimybių susipažinti su sistemine informacija apie tai, kaip valstybėse narėse konkrečiai vykdomos ES lygmens ne teisėkūros iniciatyvos.

Jei remiantis tam tikrais bendrais rodikliais būtų stebima, kaip įgyvendinamos ES sveikatos politikos iniciatyvos, ES veiksmai taptų nuoseklesni. Tokie rodikliai nustatyti 2012 m. tyrime.

Tyrimas, skirtas įvertinti ES sveikatos politikos iniciatyvų įgyvendinimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, įvertinti esamų rodiklių naudingumą ir prireikus nustatyti naujus rodiklius: