Arviointi

EU:n terveyspolitiikan toteuttaminen – indikaattorit

EU:n terveysstrategian (2008–2013) väliarvioinnissa (joka kattoi vuoden 2008 ja alkuvuoden 2011 välisen jakson) todettiin, että

  • strategiassa esitetään johdonmukaisesti ja kattavasti tärkeimmät terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset
  • jäsenmaat pääsevät parempiin tuloksiin koordinoimalla toimiaan EU-tasolla eräillä terveydenhuollon aloilla
  • strategia tarjoaa johdonmukaisen ohjenuoran ja viitekehyksen EU-tasolla toteutetuille toimille.
Väliarviointia koskeva raportti Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

EU:n terveyspolitiikan toteuttaminen – indikaattorit

EU:n järjestelmien avulla voidaan seurata lainsäädäntöaloitteiden (erityisesti asetusten ja direktiivien) täytäntöönpanoa jäsenmaissa. Komission käytettävissä on kuitenkin vain vähän terveydenhuollon ammattilaisilta saatuja järjestelmällisiä tietoja siitä, kuinka muut kuin lainsäädäntöön liittyvät EU-aloitteet on toteutettu käytännössä EU-maissa.

Yhteiset indikaattorit, joilla EU:n terveyspoliittisten aloitteiden toteuttamista jäsenmaissa voitaisiin seurata, parantaisivatkin EU:n toimien johdonmukaisuutta. Indikaattorit on esitetty vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa:

EU:n terveyspolitiikan toteuttaminen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, olemassa olevien indikaattoreiden hyödyllisyyden arviointi ja uusien indikaattoreiden kehittäminen: