Evaluering

Gennemførelse af EU's sundhedspolitikker – indikatorer

Midvejsevalueringen af EU's sundhedsstrategi for 2008-2013 (som dækker perioden fra 2008 til starten af 2011) konkluderer at:

  • strategien giver et sammenhængende og omfattende overblik over de vigtigste sundhedsspørgsmål
  • medlemslandene kan nå mere ved at samarbejde på EU-niveau inden for visse områder
  • strategien fungerer som en konsekvent vejledende ramme og reference for tiltag på EU-niveau.
Rapport om midvejsevalueringen Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Gennemførelse af EU's sundhedspolitikker – indikatorer

Der findes mekanismer, der på passende vis overvåger gennemførelsen af lovgivningsinitiativer (især forordninger og direktiver), men Kommissionen har begrænset adgang til systematisk "bottom-up"-information om, hvordan ikke-lovgivningsmæssige EU-initiativer omdannes til konkrete tiltag i medlemslandene.

En række fælles indikatorer til overvågning af gennemførelsen af EU's sundhedspolitiske tiltag vil forbedre sammenhængen i EU's indsats. En undersøgelse fra 2012 udpeger sådanne indikatorer:

Undersøgelse af gennemførelsen af EU's sundhedspolitikker på nationalt, regionalt og lokalt plan vurderer nytten af eksisterende indikatorer for dette og udvikler nye indikatorer, hvor det er nødvendigt: