Folkhälsostrategi

Bakgrund

EU:s nya hälsostrategi vill se partnerskap med alla aktörer: EU-ländernas myndigheter, Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, hälsoorgan, övriga intressegrupper och enskilda personer.

Strategin bygger på kommissionens tidigare insatser och synpunkter från berörda parter.

Synpunkter från EU-institutionerna

Offentligt samråd (2007)

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömning inför EU:s hälsostrategi

Konsekvensbedömning – sammanfattning 

Annat bakgrundsmaterial

2000Kommissionens meddelande om en hälsostrategi i EU, där kommissionen säger att resurserna bör inriktas på områden där de verkligen ger ett mervärde.

2002Allmänna riktlinjer för hälsopolitiken, presenterade av EU:s hälsokommissionär vid hälsoforumet i Gastein.

2004Översyn av EU:s hälsopolitik , inför den nya hälsostrategin 2008–2013.