Strategia privind sănătatea

Informaţii generale

Noua strategie a UE în domeniul sănătăţii face apel la crearea unui parteneriat cu toate părţile interesate: autorităţi naţionale, Parlamentul European, Consiliul UE, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social, agenţii din domeniul sănătăţii, grupuri de interese, cetăţeni.

Strategia se bazează pe o combinaţie între rezultatele activităţilor Comisiei şi informaţiile comunicate de părţile interesate.

Reacţii ale instituţiilor UE

Consultare publică (2007)

Evaluarea impactului

Document privind evaluarea impactului – strategia UE în domeniul sănătăţii

Rezumat – Evaluarea impactului 

Lucrări pregătitoare

2000Comunicarea privind strategia UE în domeniul sănătăţii preconiza concentrarea resurselor în domenii în care pot aduce valoare adăugată

2002Comisarul european pentru sănătate a stabilit liniile generale ale politicii în domeniul sănătăţii

2004 - Revizuirea politicii în domeniul sănătăţii , care a contribuit la definirea strategiei pentru perioada 2008-2013