Strategia zdrowia

Wprowadzenie

Nowa unijna strategia zdrowia zakłada współpracę wszystkich zainteresowanych podmiotów: władz krajowych, Parlamentu Europejskiego i Rady, Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, agencji zajmujących się zdrowiem oraz innych zainteresowanych grup i osób prywatnych.

Strategia została opracowana w oparciu o dotychczasowe prace Komisji oraz informację zwrotną uzyskaną od zainteresowanych podmiotów.

Reakcje instytucji UE

Konsultacje społeczne (2007)

Ocena skutków

Dokument w sprawie oceny skutków – strategia zdrowia UE

Streszczenie – ocena skutków 

Wcześniejsze prace przygotowawcze

2000 – W komunikacie w sprawie strategii zdrowia UE wezwano do skierowania zasobów tam, gdzie mogą rzeczywiście zapewnić wartość dodaną.

2002Unijny komisarz ds. zdrowia nakreślił ogólne ramy polityki zdrowia.

2004 – Dokonano przeglądu unijnej polityki zdrowia , co pozwoliło opracować strategię na lata 2008-2013.