Gezondheidsstrategie

Achtergrond

In de nieuwe gezondheidsstrategie van de EU wordt gepleit voor partnerschappen met: nationale overheden, het Europees Parlement en de Raad, het Comité van de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité, gezondheidsinstanties, allerlei belangengroepen en particulieren.

De strategie was gebaseerd op eerder werk van de Commissie en feedback van anderen.

Reacties van de EU-instellingen

Openbare raadpleging (2007)

Effectbeoordeling

Effectbeoordeling - EU-gezondheidsstrategie

Samenvatting van de effectbeoordeling

Eerdere voorbereidingen

2000Mededeling over een gezondheidsstrategie van de EU waarin wordt gepleit om vooral middelen in te zetten waar ze een toegevoegde waarde opleveren

2002 – Uiteenzetting van de grote lijnen van het EU-gezondheidsbeleid door de EU-commissaris voor gezondheid

2004 - Herziening van het EU-gezondheidsbeleid  die bijdroeg tot de strategie voor 2008-13