Sveikatos strategija

Pagrindiniai faktai

Naująja ES sveikatos strategija raginamos bendradarbiauti visos suinteresuotosios šalys: nacionalinės valdžios institucijos, Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, Regionų bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetai, su sveikata susijusią veiklą vykdančios agentūros, kitos suinteresuotosios grupės ir atskiri piliečiai.

Strategija buvo grindžiama Komisijos šiuo metu vykdoma veikla ir suinteresuotųjų šalių nuomone.

ES institucijų dokumentai

Viešos konsultacijos (2007 m.)

Poveikio vertinimas

Poveikio vertinimo dokumentas. ES sveikatos strategija

Poveikio vertinimo santrauka 

Ankstesnis parengiamasis darbas

2000 m. Komunikatas dėl ES sveikatos strategijos, kuriuo raginama išteklius sutelkti ten, kur jie gali suteikti tikros papildomos naudos

2002 m.už sveikatos apsaugą atsakingas Europos Komisijos narys nustatė bendrąsias sveikatos politikos gaires

2004 m.ES sveikatos politikos peržiūra , kuria pasinaudota rengiant 2008–2013 m. sveikatos strategiją