Zdravotní strategie

Souvislosti

Nová zdravotní EU v oblasti zdraví vyzývá k partnerství se všemi zúčastněnými subjekty: vnitrostátními orgány, Evropským parlamentem a Radou, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem, zdravotnickými agenturami, zájmovými skupinami a jednotlivými občany.

Strategie se zakládá na propojení stávajících projektů Komise a zpětné vazby od zúčastněných subjektů.

Reakce orgánů EU

Veřejná konzultace (2007)

Posouzení dopadů

Dokument posouzení dopadů – strategie EU v oblasti zdraví

Shrnutí – posouzení dopadů

Předchozí přípravná práce

2000sdělení o zdravotní strategii EU vyzývalo ke koncentraci zdrojů tam, kde mohou přinést skutečnou přidanou hodnotu

2002 – obecné směry zdravotní politiky, které stanovil evropský komisař pro oblast zdraví

2004přezkum zdravotní politiky EU , ze kterého vycházela zdravotní strategie na období 2008–2013