Achtergrond

In de nieuwe gezondheidsstrategie van de EU wordt gepleit voor partnerschappen met: nationale overheden, het Europees Parlement en de Raad, het Comité van de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité, gezondheidsinstanties, allerlei belangengroepen en particulieren.

De strategie was gebaseerd op eerder werk van de Commissie en feedback van anderen.

Reacties van de EU-instellingen

Openbare raadpleging (2007)

Effectbeoordeling

Effectbeoordeling - EU-gezondheidsstrategiepdf

Samenvatting van de effectbeoordelingpdf

Eerdere voorbereidingen

2000Mededeling over een gezondheidsstrategie van de EUpdf waarin wordt gepleit om vooral middelen in te zetten waar ze een toegevoegde waarde opleveren

2002 – Uiteenzetting van de grote lijnen van het EU-gezondheidsbeleid door de EU-commissaris voor gezondheid

2004 - Herziening van het EU-gezondheidsbeleid Bekijk deze link in een andere taal English (en) die bijdroeg tot de strategie voor 2008-13