Baggrund

EU's nye sundhedsstrategi opfordrer til partnerskab med alle berørte parter: nationale myndigheder, Europa-Parlamentet og Rådet, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, sundhedsrelaterede organer, andre interessegrupper og individuelle borgere.

Strategien er baseret på en blanding af Kommissionens eksisterende arbejde og tilbagemeldinger fra berørte parter.

Udspil fra EU-institutioner

Offentlig høring (2007)

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalysedokument – EU's sundhedsstrategipdf

Resumé – konsekvensanalysepdf 

Foregående forberedende arbejde

2000 – en meddelelse om en sundhedsstrategi i EUpdf opfordrede til, at ressourcer skulle koncentreres, der hvor de skaber reel merværdi

2002EU-kommissæren for sundhed fastlagde overordnede retningslinjer for sundhedspolitik

2004gennemgang af EU's sundhedspolitik Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , der mundede ud i sundhedsstrategien for 2008-2013.