Boli cu transmitere sexuală

HIV/SIDA

În 2012, s-au raportat peste 131 000 de noi cazuri de infectare cu HIV în Europa și în Asia Centrală, iar în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, 29 000. Deși infecțiile cu virusul imunodeficienței umane (HIV) pot fi tratate, ele nu pot fi vindecate definitiv sau prevenite prin vaccinare. De aceea, politica europeană este axată pe măsuri de prevenire și de sprijin pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA.

UE consolidează cooperarea dintre autoritățile naționale, societatea civilă și părțile interesate din toată Europa.

Politica în materie de HIV/SIDA

Comunicarea Comisiei privind combaterea HIV/SIDA în UE și în țările învecinate (2009) identifică politicile care ar permite reducerea numărului de infectări și ameliorarea calității vieții persoanelor infectate cu HIV/SIDA.

Parteneriatul „AIDS Action Europe” a tradus Comunicarea în limba rusă și a publicat-o pe site-ul său.

Măsurile inițiate de UE sprijină autoritățile și părțile interesate din statele membre și din țările învecinate, cu scopul:

  • de a îmbunătăți accesul la prevenire, tratament, îngrijiri și sprijin
  • de a ajuta imigranții din țările cu o prevalență ridicată a HIV
  • să amelioreze politicile care vizează grupurile cele mai expuse riscului de infectare.

Pentru a clarifica modalitățile prin care instituțiile europene, societatea civilă, organizațiile internaționale și părțile interesate pot atinge aceste obiective, UE a elaborat planul de acțiune pentru perioada 2014-2016 , care vine în continuarea planului de acțiune pentru perioada 2009-2013 .

Programul în domeniul sănătății

Punerea în aplicare a politicii în materie de HIV/SIDA este finanțată prin intermediul programului UE în domeniul sănătății . Puteți consulta lista proiectelor privind HIV/SIDA finanțate începând din 2003  pe site-ul Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA).

Supravegherea

Raportul de supraveghere a evoluției HIV/SIDA în Europa (2012)  este rezultatul acțiunilor de monitorizare ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale OMS Europa. ECDC și Comisia cooperează, de asemenea, în cadrul unor proiecte specifice de monitorizare (de exemplu, implementarea declarației de la Dublin privind combaterea HIV/SIDA în UE și Asia Centrală).

Cooperare

Comisia a înființat două organisme care sprijină aplicarea politicilor și consolidează cooperarea dintre guverne, societatea civilă și organizațiile internaționale:

  • Grupul de reflecție privind HIV/SIDA  reunește reprezentanți ai statelor membre și ai țărilor învecinate, facilitând schimbul de informații și cooperarea
  • Forumul societății civile privind HIV/SIDA  este un organism consultativ format din principalele rețele și ONG-uri europene active în acest domeniu. Acesta îi oferă grupului de reflecție consiliere în materie de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor.

Ambele organisme se reunesc de două ori pe an.