Sukupuolitaudit

Hiv/aids

Vuonna 2012 Euroopan ja Keski-Aasian alueella todettiin yli yli 131 000 uutta hiv-tartuntaa, joista 29 000 oli EU- ja ETA-maissa. Hiv- eli immuunikatovirustartuntaa voidaan hoitaa tehokkaasti, mutta parannusmenetelmää tai ehkäisevää rokotetta ei vielä ole keksitty. Tästä syystä EU:n toimet keskittyvät ennaltaehkäisyyn ja hiv- tai aids-tartunnan saaneiden henkilöiden tukemiseen.

EU tukee kansallisten viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien välistä yhteistyötä koko Euroopassa.

Hiviin ja aidsiin liittyvät EU:n toimet

Vuonna 2009 annetussa komission tiedonannossa hivin/aidsin torjunnasta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa käsitellään toimia, joiden avulla uusien tartuntojen määrää voidaan vähentää ja hiv- tai aids-tartunnan saaneiden henkilöiden elämän laatua parantaa.

AIDS Action Europe -järjestö on kääntänyt tiedonannon venäjäksi, ja se on luettavissa järjestön verkkosivuilla.

EU:n toimiin kuuluu EU-maiden ja naapurimaiden viranomaisille ja sidosryhmille tarjottava toimintapoliittinen tuki, jonka tavoitteena on

  • parantaa ennaltaehkäisy-, hoito- ja tukitoimien saatavuutta
  • tavoittaa sellaisista maista tulevat maahanmuuttajat, joissa hiviä esiintyy runsaasti
  • tehostaa riskiryhmille suunnattuja toimenpiteitä.

Vuosien 2014–2016 toimintasuunnitelmalla  jatketaan edellisen vuosien 2009–2013 toimintasuunnitelman  linjalla. Asiakirjassa esitetään, miten EU, kansalaisyhteiskunta, kansainväliset järjestöt ja sidosryhmät voivat saavuttaa nämä tavoitteet.

Kansanterveysalan ohjelma

Hiviä ja aidsia koskevien toimien täytäntöönpanoa rahoitetaan EU:n terveysohjelmasta . Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston verkkosivulla on kattava luettelo vuodesta 2003 lähtien rahoitetuista hiv- ja aids-hankkeista .

Valvonta

Hivin/aidsin seurantaa Euroopassa koskeva raportti vuodelta 2012  on laadittu Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston toteuttaman seurannan pohjalta. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus sekä Euroopan komissio tekevät yhteistyötä myös erityisissä seurantahankkeissa, esimerkiksi hivin/aidsin torjumista EU:ssa ja Keski-Aasiassa koskevan Dublinin julistuksen täytäntöönpanossa.

Yhteistyö

Komissio on perustanut kaksi elintä, joiden tehtävänä on avustaa toimien täytäntöönpanossa sekä vahvistaa eri maiden, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä:

Molemmat ryhmät tapaavat kahdesti vuodessa.