Hiv och aids

Under 2012 rapporterades över 131 000 nya hivfall i Europa och Centralasien, med sammanlagt 29 000 nya fall i EU-länderna, Island, Norge och Liechtenstein. Det finns visserligen effektiva behandlingsmetoder, men en hivinfektion kan inte botas och än så länge finns det inget vaccin. Därför satsar EU främst på förebyggande insatser och stöd till hiv- och aidssjuka.

EU vill stärka samarbetet mellan nationella myndigheter, civilsamhället och andra aktörer i hela Europa.

Strategi för hiv och aids

I kommissionens meddelande om bekämpning av hiv/aids i EU och grannländerna från 2009 kartläggs hur man kan minska antalet nysmittade och förbättra livskvaliteten för dem som lever med hiv eller aids.

Partnerskapet Aids Action Europe har översatt meddelandet till ryska.

Strategin handlar om politiskt stöd till myndigheter och aktörer i EU:s medlemsländer och grannländer, så att de kan

  • förbättra tillgången till prevention, behandling, vård och stöd
  • nå invandrare från länder med hög förekomst av hiv
  • förbättra insatserna för riskgrupperna.

I en handlingsplan för 2014–2016 Visa översättning av föregående länk English (en) förklaras hur EU, civilsamhället, internationella organisationer och andra aktörer ska uppnå målen. Det är en uppföljning av handlingsplanen för 2009–2013 Visa översättning av föregående länk English (en) .

Folkhälsoprogrammet

Strategin mot hiv och aids finansieras genom EU:s folkhälsoprogram Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) . Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor har en lista med alla EU-finansierade hiv/aids-projekt sedan 2003.

Övervakning

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och WHO Europa har tillsammans tagit fram en lägesrapport om hiv/aids Visa översättning av föregående länk English (en) för 2012. Smittskyddsmyndigheten och kommissionen samarbetar också i särskilda övervakningsprojekt. Ett exempel är hur Dublindeklarationen om hiv/aids genomförs i EU och Centralasien.

Samarbete

Kommissionen har inrättat två organ som ska hjälpa till med att genomföra strategin och stärka samarbetet mellan länderna, civilsamhället och internationella organisationer.

Båda grupperna möts två gånger per år.