HIV/AIDS

Leta 2012 so v Evropi in centralni Aziji zabeležili več kot 131 000 novih okužb z virusom HIV, v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru pa skupaj 29 000 novih okužb. Okužbo z virusom humane imunske pomanjkljivosti (HIV) je mogoče z zdravljenjem obvladati, še vedno pa ne poznamo ne zdravila ne cepiva. Evropska unija zato svojo politiko usmerja v preprečevanje okužb in pomoč ljudem, okuženim z virusom HIV/aids.

EU utrjuje tudi sodelovanje med nacionalnimi organi, civilno družbo in deležniki v Evropi.

Politika v zvezi s HIV/AIDS

Evropska komisija je leta 2009 v sporočilu o preprečevanju okužb s HIV/AIDS v EU in sosednjih državah določila politike, s katerimi bi zmanjšali število novih okužb in izboljšali življenje bolnikov z aidsom.

Sporočilo je prevedeno tudi v ruščino in objavljeno na spletni strani organizacije AIDS Action Europe.

Evropska unija s svojimi politikami podpira organe in deležnike v državah EU in sosednjih državah pri:

  • preprečevanju, zdravljenju, negi in pomoči,
  • obveščanju priseljencev iz držav z visoko pojavnostjo okužb s HIV,
  • izboljšanju ukrepov, ki zadevajo najbolj izpostavljene skupine.

Akcijski načrt 2014–2016 Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , nadaljevanje akcijskega načrta 2009–2013 Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , določa, kako bodo EU, civilna družba, mednarodne organizacije in deležniki to dosegli.

Zdravstveni program

Ukrepe politike v zvezi s HIV/AIDS financira zdravstveni program EU Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) . Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano vodi seznam financiranih projektov v zvezi s HIV/AIDS od leta 2003 Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) .

Nadzor

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Regionalni urad za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije sta pripravila poročilo o spremljanju HIV/AIDS v Evropi 2012 Seznam prevodov predhodne povezave English (en) . Center in Evropska komisija sodelujeta pri nadzoru izvajanja dublinske deklaracije o boju proti HIV/AIDS v EU in centralni Aziji.

Sodelovanje

Evropska komisija je ustanovila dve telesi, ki skrbita za izvajanje politike in sodelovanje med državami, civilno družbo in mednarodnimi organizacijami:

  • skupina za razmislek o HIV/AIDS Seznam prevodov predhodne povezave English (en) združuje predstavnike držav EU in sosednjih držav in omogoča izmenjavo informacij in boljše sodelovanje,
  • forum civilne družbe o HIV/AIDS Seznam prevodov predhodne povezave English (en) je skupina najpomembnejših evropskih mrež in nevladnih organizacij, ki skupini za razmislek svetuje pri pripravi in izvajanju politike.

Obe skupini se sestajata dvakrat letno.