HIV/AIDS

V roku 2012 bolo v Európe a strednej Ázii nahlásených viac ako 131 000 nových infekcií HIV a celkovo 29 000 nových prípadov v Európskej únii a v Európskom hospodárskom priestore. Na liečbu infekcie existuje efektívna liečba, ale liek alebo preventívnu vakcínu sa doteraz nepodarilo vyvinúť. Preto sa politika EÚ v tejto oblasti sústredí na prevenciu a pomoc osobám žijúcim s HIV/AIDS.

EÚ sa snaží o zlepšenie celoeurópskej koordinácie medzi národnými orgánmi, občianskou spoločnosťou a zainteresovanými stranami.

Politika v oblasti HIV/AIDS

V oznámení Komisie o boji proti HIV/AIDS v Európskej únii a susedných krajinách sa identifikujú politiky zamerané na zníženie výskytu nových prípadov infekcie a zlepšenie kvality života ľudí trpiacich HIV/AIDS.

Organizácia AIDS Action Europe preložila oznámenie do ruštiny a uverejnila ho na svojich stránkach.

Súčasťou politiky EÚ je aj politická podpora orgánov a zainteresovaných strán v členských štátoch a susediacich krajinách, ktorá je zameraná na:

  • zlepšenie prístupu k preventívnym opatreniam, liečbe, starostlivosti a podpore,
  • oslovenie migrantov z krajín s vysokým výskytom HIV,
  • zlepšenie cielenosti politík zameraných na najrizikovejšie skupiny obyvateľstva.

V akčnom pláne na roky 2014 – 2016 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktorý nadväzuje na akčný plán na roky 2009 – 2013 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , sa objasňuje, ako Únia, občianska spoločnosť, medzinárodné organizácie a zainteresované strany dosiahnu uvedené ciele.

Program v oblasti zdravia

Implementácia politiky boja proti HIV/AIDS sa financuje prostredníctvom programu EÚ v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (CHAFEA) disponuje komplexným zoznamom projektov v oblasti HIV/AIDS realizovaných od roku 2003 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Dohľad

Správa o dohľade nad HIV/AIDS v Európe za rok 2012 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) je výsledkom monitoringu, ktorý vykonáva Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a regionálna pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. ECDC a Komisia spolupracujú na konkrétnych monitorovacích projektoch, napr. na implementácii Dublinského vyhlásenia o boji proti HIV/AIDS v EÚ a strednej Ázii.

Spolupráca

Komisia zriadila dva orgány s cieľom pomôcť pri implementácii a zlepšení koordinácie medzi krajinami, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami:

  • HIV/AIDS Think Tank Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) slúži pre zástupcov členských štátov a susedných krajín ako fórum na výmenu informácií a posilnenie spolupráce.
  • Fórum občianskej spoločnosti pre HIV/AIDS Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) je zoskupením najdôležitejších európskych sietí a MVO, ktorý poskytuje think-tanku poradenstvo v oblasti formulácie a implementácie politiky.

Obe skupiny sa stretávajú dvakrát ročne.