Hiv/aids

Vuonna 2012 Euroopan ja Keski-Aasian alueella todettiin yli yli 131 000 uutta hiv-tartuntaa, joista 29 000 oli EU- ja ETA-maissa. Hiv- eli immuunikatovirustartuntaa voidaan hoitaa tehokkaasti, mutta parannusmenetelmää tai ehkäisevää rokotetta ei vielä ole keksitty. Tästä syystä EU:n toimet keskittyvät ennaltaehkäisyyn ja hiv- tai aids-tartunnan saaneiden henkilöiden tukemiseen.

EU tukee kansallisten viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien välistä yhteistyötä koko Euroopassa.

Hiviin ja aidsiin liittyvät EU:n toimet

Vuonna 2009 annetussa komission tiedonannossa hivin/aidsin torjunnasta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa käsitellään toimia, joiden avulla uusien tartuntojen määrää voidaan vähentää ja hiv- tai aids-tartunnan saaneiden henkilöiden elämän laatua parantaa.

AIDS Action Europe -järjestö on kääntänyt tiedonannon venäjäksi, ja se on luettavissa järjestön verkkosivuilla.

EU:n toimiin kuuluu EU-maiden ja naapurimaiden viranomaisille ja sidosryhmille tarjottava toimintapoliittinen tuki, jonka tavoitteena on

  • parantaa ennaltaehkäisy-, hoito- ja tukitoimien saatavuutta
  • tavoittaa sellaisista maista tulevat maahanmuuttajat, joissa hiviä esiintyy runsaasti
  • tehostaa riskiryhmille suunnattuja toimenpiteitä.

Vuosien 2014–2016 toimintasuunnitelmalla Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) jatketaan edellisen vuosien 2009–2013 toimintasuunnitelman Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) linjalla. Asiakirjassa esitetään, miten EU, kansalaisyhteiskunta, kansainväliset järjestöt ja sidosryhmät voivat saavuttaa nämä tavoitteet.

Kansanterveysalan ohjelma

Hiviä ja aidsia koskevien toimien täytäntöönpanoa rahoitetaan EU:n terveysohjelmasta Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) . Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston verkkosivulla on kattava luettelo vuodesta 2003 lähtien rahoitetuista hiv- ja aids-hankkeista Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) .

Valvonta

Hivin/aidsin seurantaa Euroopassa koskeva raportti vuodelta 2012 Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) on laadittu Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston toteuttaman seurannan pohjalta. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus sekä Euroopan komissio tekevät yhteistyötä myös erityisissä seurantahankkeissa, esimerkiksi hivin/aidsin torjumista EU:ssa ja Keski-Aasiassa koskevan Dublinin julistuksen täytäntöönpanossa.

Yhteistyö

Komissio on perustanut kaksi elintä, joiden tehtävänä on avustaa toimien täytäntöönpanossa sekä vahvistaa eri maiden, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä:

  • Hiv/aids Think Tank -ajatushautomossa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) EU:n jäsenvaltioiden ja naapurimaiden edustajat voivat vaihtaa tietoa ja vahvistaa yhteistyötään.
  • Hiviä/aidsia käsittelevä kansalaisyhteiskunnan foorumi Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) on suurten eurooppalaisten verkostojen ja kansalaisjärjestöjen ryhmä, joka tukee Hiv/aids Think Tank -ajatushautomoa toimien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa.

Molemmat ryhmät tapaavat kahdesti vuodessa.