ХИВ/СПИН

През 2012 г. в Европа и Централна Азия са отчетени над 131 000 нови случая на заразяване с ХИВ, като в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство техният брой е 29 000. Срещу инфекциите с вируса на човешкия имунодефицит (ХИВ) съществува терапия, даваща добри резултати, но все още не е известно лечение или профилактична ваксина. Поради това политиката на ЕС е съсредоточена върху превенция и подкрепа за хората, заразени с ХИВ/СПИН.

ЕС помага, като укрепва сътрудничеството между националните власти, гражданското общество и заинтересованите лица в Европа.

Политика относно ХИВ/СПИН

В своето съобщение относно борбата с ХИВ/СПИН в ЕС и съседните страни от 2009 г. Европейската комисия посочва политики за намаляване на броя на новите случаи на инфекция и за подобряване на качеството на живот на хората, заразени с ХИВ/СПИН.

Съобщението бе преведено на руски от организацията „AIDS Action Europe“ и е достъпно на нейния уебсайт.

Политиките на ЕС включват осигуряване на политическа подкрепа на властите и заинтересованите лица в ЕС и съседните страни за:

  • подобряване на достъпа до профилактика, лечение, грижи и подкрепа
  • достигане до мигрантите от страни с голямо разпространение на ХИВ
  • подобряване на политиките, насочени към хората, които са изложени на най-голям риск.

В план за действие за 2014-2016 г. Избор на превод за предходната връзка English (en) , допълващ плана за действие за 2009-2013 г. Избор на превод за предходната връзка English (en) , се посочва как ЕС, гражданското общество, международните организации и заинтересованите лица ще постигнат това.

Програма за здравеопазване

Изпълнението на политиката относно ХИВ/СПИН се финансира чрез здравната програма на ЕС Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните поддържа подробен списък с проектите в областта на ХИВ/СПИН, финансирани от 2003 г. насам. Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Наблюдение

Докладът за наблюдение на ХИВ/СПИН в Европа от 2012 г. Избор на превод за предходната връзка English (en) е резултат от наблюденията, извършвани от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и СЗО Европа. ECDC и Комисията също така си сътрудничат по някои специфични проекти за контрол, например по проекта за изпълнение на Дъблинската декларация за партньорство в борбата с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия.

Сътрудничество

Комисията е създала две групи, които да подпомагат изпълнението на политиката и сътрудничеството между страните, гражданското общество и международните организации:

  • Експертната група по ХИВ/СПИН Избор на превод за предходната връзка English (en) е форум на представители от страните членки на ЕС и от съседните страни за обмяна на информация и укрепване на сътрудничеството.
  • Форумът на гражданското общество по ХИВ/СПИН Избор на превод за предходната връзка English (en) е група от големи европейски мрежи и неправителствени организации, която съветва експертната група относно формулирането и изпълнението на политиката.

И двете групи се срещат два пъти в годината.