Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Year of fundingProject TitleOrganisation
2013Operational knowledge to improve HIV early diagnosis and treatment among vulnerable groups in Europe(Euro HIV EDAT)
2010Joint Action on Health Inequalities (Equity Action)National Heart Forum, Health Action Partnership International
2008Correlation II - European Network Social Inclusion and Health(Correlation II)Foundation De Regenboog AMOC Inloophuizen
2008SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN MORTALITY: EVIDENCE AND POLICIES IN CITIES OF EUROPE(INEQ-CITIES)Agència de Salut Pública de Barcelona
2008PROMOTING HEALTH THROUGH EXCELLENCE IN HEALTH MANAGEMENT(PHeTEHM)EUROPEAN HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATION
2008Health investments in Structural Funds 2000-2006: learning lessons to inform regions in the 2007-2013 period(EUROREGIO III)Health ClusterNET
2008Networking Workplace Health in Europe(ENWHP)BKK Federal Association of Health Insurance Funds
2007Aids and Mobility Europe 2007 - 2010(A & M 2007-2010)Ethno-Medizinisches Zentrum Verein - EMZ
2007AVERROES Network - Improving access to health care for asylum seekers and undocumented migrants in the EU(AVERROES)MEDECINS DU MONDE, International Secretariat Migration- MDM
2007Working with Communities to Reduce Health Inequalities: Protecting Children and Young People from Tobacco (CHI - CY- TOBACCO)Liverpool Primary Care Trust - LPCT
2007Indicateurs d'inégalités de santé dans les régions d'Europe; Health inequalities indicators in the region of Europe(I2SARE)Fédération Nationale des Observatoires régionaux de la santé - FNORS
2007EUROCHIP-III Common Actions (EUROCHIP3)Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori” - INT
2007The European HL Survey(HLS-EU)Universiteit Maastricht (UM)
2007Development of Recommendations for Integrating Socio-Cultural Standards in Health Promoting Offers and Services(Healthy Inclusion)Forschungsinstitut des Wiener Roten Kreuzes - FRK
2006European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers(TAMPEP 8)TAMPEP INTERNATIONAL FOUNDATION
2006Reducing harm and building capacities for children affected by parental alcohol problems in Europe(ChAPAPs)Katholische Fachhochschule Nordrhein Westfalen (NW) Abteilung Koeln (University of Applied Sciences)
2006European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS)Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Montpellier
2006The prevention of socioeconomic inequalities in health behavior in adolescents in Europe(TEENAGE)Erasmuc MC, University Medical Center Rotterdam
2006Healthy Regions - when well-being creates economic growth(Healthy Regions)South Denmark European Office
2006Assisting migrants and communities:Analysis of social Determinants of Health and Health Inequalities(AMAC)International Organization for Migration
2006HEALTH AND THE ROMA COMMUNITY: ANALYSIS OF THE SITUATION IN EUROPE(ROMA-HEALTH)FUNDACION SECRETARIADO GITANO
2006Best Practice in Promoting Mental Health in Socially Marginalized People in Europe(PROMO)Queen Mary and Westfield College, University of London
2006Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment(ITHACA)King's College London
2006Health and Migrations in the European Union(H&M-EU)Alto Comissariado da Saúde (High Commissariat for Health)
2006Increasing Public Health Safety Alongside the New Eastern European Border Line(PHBLM)International Organisation for Migration
2006DETERMINE - an EU Consortium for Action on Socio-Economic Determinants of Health(DETERMINE)National Institute of Public Health (Statni Zdravotni Ustav)
2006Best Practice in Access, Quality and Appropriateness of Health Services for Immigrants in Europe(EUGATE)Queen Mary&Westfield College, University of London
2006Information network on good practice in health care for migrants and minorities(MIGHEALTHNET)National and Kapodistrian University of Athens
2006Health Care in NowHereland - Improving Services for Undocumented Migrants in the EU(Nowherecare)Ludwig Boltzmann Gesellschaft - LBIMGS
2005Monitoring the Health Status of Migrants within Europe: development of indicators(MeHo)IBMG/Erasmus MC
2005Tackling health inequalities: governing for health(THIGH)UK PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (UKPHA)
2005Capacity Building for Public Health and Health Promotion in Central and Eastern European Member States and Candidate Countries of the European Union(CABPH)PHA-State Agency Public Health Agency
2005Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Elderly: social determinants, inequality and sustainability(HealthPROelderly)Österreichisches Rotes Kreuz
2004Establish a Monitoring System on Prison Health Indicators and Health Determinants(-)World Health Organization - Regional office for Europe
2004European Network on Health and Social Inclusion(CORRELATION)Stichting De Regenboog AMOC Inloophuizen
2004Reduction of Health Inequalities in the Roma Community(-)Fundacion Secretariado General Gitano
2004Innovative Care Against Social Exclusion(ICAASE)OMEGA - Verein für Opfer Von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen
2004Treatment of mentally ill or disordered persons in European prison systems - Service provision and outcomes(EUPRIS)Zentralinstitut für Seelische Gesundheit J5
2003Expansion of the DAFNE databank to European Union Accession Countries: Data Food Networking, based on household budget surveys (DAFNE V)NKUOA (National and Kapodistrian University of Athens)
2003Closing the Health Gap: Strategies for Action to tackle health inequalities in Europe(-)BZGA (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung)
2003Closing the Gap - Reducing Premature Mortality. Baseline for Monitoring Health Evolution Following Enlargement(HEM)COI (Centrum Onkologii) Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Epidemiology and Prevention Division
2003Tackling Health Inequalities In Europe: an integrated approach(EUROTHINE)EMC (Erasmus MC) Universitair Medisch Centrum Rotterdam (University Medical Center Rotterdam)
2003European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU)CRLC (Centre Régional de Lutte contre le Cancer) de Montpellier