Kazalnik je kvantitativno ali kvantitativno merilo uspeha (politike).

Kazalniki nam pomagajo analizirati in primerjati rezultate po demografskih skupinah ali geografskih področjih ter določati prednostne naloge politike.

European Core Health Indicators (ECHI)

Social protection and social inclusion

The Social Protection Committee is also using indicators for monitoring inequalities in health and health outcomes.