Wskaźnik jest ilościową i jakościową miarą tego, jak blisko jesteśmy osiągnięcia założonego celu (rezultatu prowadzonej polityki).

Wskaźniki pomagają analizować i porównywać wyniki we wszystkich grupach ludności lub na wszystkich obszarach geograficznych i mogą być przydatne przy określaniu priorytetów politycznych.

European Core Health Indicators (ECHI)

Social protection and social inclusion

The Social Protection Committee is also using indicators for monitoring inequalities in health and health outcomes.