Indikaattorilla tarkoitetaan määrällistä tai laadullista mittaria, joka kertoo kuinka lähellä tavoitetta ollaan.

Indikaattorien avulla voidaan analysoida toimintapolitiikan toimivuutta ja vertailla eri ihmisryhmien tai maantieteellisten alueiden tuloksia, ja ne voivat auttaa määrittämään politiikan painopistealueita.

European Core Health Indicators (ECHI)

Social protection and social inclusion

The Social Protection Committee is also using indicators for monitoring inequalities in health and health outcomes.