Näitaja on kvantitatiivne või kvalitatiivne suurus, mis näitab, kui kaugel me oleme seatud eesmärgist (poliitilisest tulemusest).

Nimetatud näitajad aitavad analüüsida ja võrrelda tulemusi elanikkonna rühmade või geograafiliste piirkondade lõikes ning võivad osutuda kasulikuks poliitika prioriteetide kindlaksmääramisel.

European Core Health Indicators (ECHI)

Social protection and social inclusion

The Social Protection Committee is also using indicators for monitoring inequalities in health and health outcomes.