Genomik och folkhälsa

Genomik och folkhälsa handlar om att på ett effektivt och ansvarsfullt sätt använda kunskapen om arvsmassan till folkhälsopolitiska initiativ och hälso- och sjukvårdstjänster.

För att EU ska kunna ta hänsyn till hälsofrågor inom alla politikområden krävs vetenskapliga belägg. Dessutom står det i EU:s hälsostrategi Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) från 2007 att genomiken ska integreras inom vissa områden.

Europeiska nätverket för genomik och folkhälsa (PHGEN)

Nätverkets uppgift är att kartlägga hur kunskapen om arvsmassan kan användas inom folkhälsoarbetet när det gäller lämpliga områden, problem, effekter och behov.

För de flesta sjukdomar kan man ännu inte testa om en person bär på vissa riskanlag, men om bara några år kan det se helt annorlunda ut.

När testerna kan börja användas mer allmänt behöver läkarna riktlinjer för att kunna råda patienter som överväger att gentesta sig: hur tolkar man resultaten och när ska man sätta in åtgärder?

Nätverket håller på att ta fram EU-riktlinjer för kvalitetssäkring för och användning av genomiken inom folkhälsoarbetet.

Genetiska faktorer

Nästan alla sjukdomar påverkas också av genetiska faktorer, medfödda eller förvärvade. Vi kan bättre förstå många vanliga sjukdomar genom att kartlägga

  • genetiska mönster som gör en person mer benägen att uveckla en viss sjukdom
  • förvärvade genetiska förändringar som orsakar en viss sjukdom, t.ex. cancer, och styr hur sjukdomen yttrar sig.

Informationen kan användas för att diagnosticera sjukdomar och ta fram nya behandlingar eller skräddarsydda läkemedel.

Det tar dock tid att utvärdera fördelarna och riskerna med gentester för vissa sjukdomar, och därför dröjer det innan forskningsrönen kan omsättas i folkhälsopraxis.

Gentester och personlig integritet

Gentester kan visa om man bär på anlag för en viss sjukdom eller om man har gener som skyddar mot sjukdomen. I framtiden kan den här informationen ligga till grund för individanpassade förebyggande åtgärder, vård och behandling.

Det kan också uppstå etiska, sociala och rättsliga problem om informationen används av t.ex. försäkringsbranschen, som inte omfattas av tystnadsplikten.

EU följer kontinuerligt vilka effekter ny kunskap om arvsmassan får för dessa frågor och för övrig medicinsk forskning.