Genomika na področju javnega zdravja

Na področju javnega zdravja je treba znanje o genomu učinkovito in odgovorno vključiti v javnozdravstveno politiko in zdravstvene storitve.

Zdravje je zdaj del vseh politik EU, zato potrebujemo trdno znanstveno podlago. Zdravstvena strategija EU Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) iz leta 2007 določa, da je treba znanje in tehnologije o genomu vključiti v nekatera področja.

Javnozdravstvena izobraževalna mreža na področju genomike (PHGEN)

Mreža želi opredeliti področja, vprašanja, vplive in potrebe evropskih javnozdravstvenih politik na področju genomike.

Čeprav je testiranje za podedovano nagnjenost k razvoju nekaterih bolezni na podlagi skupnih alelov tveganja (oblike zapisa dednega materiala) za večino bolezni šele na začetku, pa bo to morda v dveh do treh letih popolnoma drugače.

Pripraviti je treba ustrezne smernice za zdravnike, da bodo lahko bolnikom svetovali o tej obliki genskega testiranja, zlasti glede razlage rezultatov in morebitnega ukrepanja.

Mreža PHGEN sodeluje z EU pri pripravi evropskih smernic o zagotavljanju kakovosti informacij in tehnologij genomike v javnem zdravju ter o zagotavljanju oz. uporabi teh storitev.

Genski dejavniki zdravja

Skoraj vse bolezni so povezane s prirojenimi in/ali pridobljenimi genskimi lastnostmi. Številne razširjene bolezni lahko bolje razumemo, če ugotovimo:

  • vzorce DNK, ki so povezani z dovzetnostjo za določeno bolezen,
  • pridobljene somatske genske mutacije, ki so povezane s posamezno boleznijo in vplivajo na posamezni klinični fenotip, npr. rak.

Te informacije lahko uporabimo za diagnosticiranje bolezni in razvoj novih oblik zdravljenja ali natančnejših ciljev zdravil.

Vendar pa je zaradi dolgotrajne in odgovorne presoje prednosti in slabosti testiranja novih genskih vzorcev, ki so morda povezani z določenimi boleznimi, med objavo novoodkritih genskih markerjev za bolezni, ki pomembno vplivajo na javno zdravje, in morebitnim začetkom uporabe v zdravstvu vedno določen časovni zamik.

Gensko testiranje in varstvo osebnih podatkov

Z genskim testiranjem lahko odkrijemo genske vzorce, ki kažejo dovzetnost za bolezen in odpornost na nekatere bolezni. V prihodnosti bi bilo testiranje lahko temelj preventivnih ukrepov ter zdravljenja in oskrbe, ki bi bili prilagojeni posamezniku.

Pridobivanje teh informacij pa je povezano tudi z etičnimi, družbenimi in pravnimi vprašanji, zlasti če se ti podatki uporabljajo na področjih, kjer ne velja zdravniška skrivnost, denimo pri življenjskih in zdravstvenih zavarovanjih.

EU spremlja najnovejša dognanja genomike in njihov pomen za medicino dela in področja molekularne medicine, denimo biomedicinske in zdravstvene raziskave.