Genomika verejného zdravia

Genomika verejného zdravia sa venuje efektívnemu a zodpovednému začleneniu poznatkov z oblasti genetiky do politiky a služieb verejného zdravia.

Keďže oblasť zdravia dnes figuruje vo všetkých politikách EÚ, je potrebné, aby bola založená na pevnej informačnej základni. Preto sa v rámci stratégie EÚ v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) z roku 2007 vyžaduje integrácia genomických poznatkov a technológií do určitých oblastí.

Európska sieť pre genomiku verejného zdravia (PHGEN)

Úlohou tejto siete je pomenovať oblasti, problémy, vplyvy a potreby politík európskeho verejného zdravia, ktoré vyplývajú na genomiku verejného zdravia alebo sa jej týkajú.

Hoci v prípade väčšiny ochorení je testovanie na vrodenú náchylnosť na základe spoločných rizikových alel predčasné, situácia sa môže o dva alebo tri roky úplne zmeniť.

Pre lekárov je v takomto prípade nevyhnutná existencia primeraných usmernení, na základe ktorých by mohli radiť pacientom uvažujúcim o takejto forme genetických testov v otázkach interpretácie a reakcie na výsledky v momente, keď budú spoľahlivé.

Sieť PHGEN pracuje na tvorbe usmernení EÚ týkajúcich sa záruky kvality a poskytovania/použitia informácií a technológií z oblasti genomiky verejného zdravia.

  • PHGEN – 2. projekt (usmernenia EÚ)
  • PHGEN – 1. projekt týkajúci sa práva, etiky, vzdelávania, zdravotníckych služieb, hodnotenia genomických technológií a zapojenia zainteresovaných subjektov

Faktory genomického zdravia

Takmer každá choroba má základné a/alebo nadobudnuté genetické zložky. Naše poznanie mnohých bežných chorôb sa môže zlepšiť, ak dokážeme pomenovať:

  • genomické charakteristiky určujúce náchylnosť na ochorenie;
  • nadobudnuté somatické genomické mutácie, ktoré sú základom určitého ochorenia a formujú jeho klinický fenotyp, ako je napr. rakovina.

Tieto informácie je možné použiť pri diagnostike ochorení a na nájdenie nových liečebných postupov či stanovenie presnejších cieľov liečiv.

Zodpovedné zhodnotenie dôkazov výhod a rizík testovania akýchkoľvek nových genomických charakteristík súvisiacich s ochorením však vyžaduje veľa času. Z tohto dôvodu existuje veľký časový posun medzi uverejnením novoobjavených genomických ukazovateľov pre ochorenia, ktoré majú vplyv na verejné zdravie, a ich možným uplatnením v zdravotnej starostlivosti.

Genomické testovanie – ochrana osobných údajov

Genomické testovanie môže poskytnúť informácie o individuálnej náchylnosti a ochranných genomických charakteristikách proti určitým chorobám. V budúcnosti by mohlo byť základom personalizovanej prevencie, liečby a lekárskej starostlivosti.

Prístup k takýmto informáciám vyvoláva etické, sociálne a právne obavy súvisiace s ich potenciálnym použitím mimo prostredia chráneného lekárskou prísahou, t. j. napríklad vo sfére životného alebo zdravotného poisťovníctva.

Na úrovni EÚ sa aj naďalej monitorujú dôsledky pokroku v modernej genomike pre profesionálne a iné oblasti modernej molekulárnej medicíny vrátane výskumu v oblasti biomedicíny a zdravia.