Public Health Genomics (PHG)

Public health genomics is gericht op een doeltreffende en verantwoorde toepassing van genoomkennis in het volksgezondheidsbeleid en gezondheidsdiensten.

Omdat nu op alle beleidsgebieden van de EU rekening wordt gehouden met gezondheid, is er behoefte aan een solide onderbouwing. In 2007 bepaalde de EU-gezondheidsstrategie Bekijk deze link in een andere taal български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) dat genoomkennis en -technologie op bepaalde gebieden moet worden geïntegreerd.

Europees netwerk voor Public Health Genomics (PHGEN)

Dit netwerk moet een inventaris maken van de thema's, problemen, effecten en behoeften van het Europees gezondheidsbeleid die relevant zijn voor Public HeAlth Genomics (PHGEN) .

Ofschoon het voor de meeste ziekten nog veel te vroeg is om te testen op erfelijke gevoeligheid op basis van risicoallelen, kan de situatie er over 2-3 jaar geheel anders uitzien.

Er zijn richtsnoeren nodig om artsen te helpen patiënten te adviseren die overwegen deze vorm van genetisch testen te laten uitvoeren. Zij moeten meer duidelijkheid geven over de interpretatie van en de respons op de resultaten nu die stabieler worden.

Het PHGEN werkt aan EU-richtsnoeren voor kwaliteitsborging van en verzameling/toepassing van PHG-informatie en -technologie.

  • PHGEN – 2e project (EU-richtsnoeren)
  • PHGEN –1e project op het gebied van juridische, ethische en onderwijskundige aspecten, en gezondheidsdiensten, beoordeling van genoomtechnologie en de rol van belanghebbenden

Genomische gezondheidsdeterminanten

Bijna elke ziekte heeft een genetische component. We kunnen meer inzicht verwerven in veel gangbare ziekten door inventarisatie van:

  • genoompatronen die aan de vatbaarheid voor een ziekte ten grondslag liggen
  • later ontstane opgelopen somatische genoommutaties die aan een bepaalde ziekte ten grondslag liggen en die het individuele klinische fenotype ervan definiëren, zoals kanker

Deze informatie kan worden gebruikt voor ziektediagnose, de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en voor een meer gerichte behandeling met medicijnen.

Maar door de tijd die gemoeid is met een grondige analyse van de voordelen en risico's van het testen van genoompatronen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziekte, verstrijkt er veel tijd tussen de publicatie van pas ontdekte genomische markers voor een ziekte (die de volksgezondheid bedreigt) en de eventuele toepassing ervan in de zorgpraktijk.

Genoomtests – gevolgen voor de privacy

Genoomtests kunnen informatie geven over de vatbaarheid van een individu en de bescherming die patronen in het genoom tegen bepaalde ziekten bieden. In de toekomst zou dit de grondslag kunnen bieden voor een gepersonaliseerde preventie en medische behandeling en zorg.

Maar zulke informatie kan ook ethische, maatschappelijke en juridische implicaties hebben, als deze buiten de omgeving van medische vertrouwelijkheid wordt gebruikt, zoals voor levens- en ziekteverzekeringen.

De implicaties van ontwikkelingen in de moderne genomica voor arbeidsgeneeskunde en andere gebieden van de moleculaire geneeskunde, zoals het biomedisch en gezondheidsonderzoek, worden door de EU op de voet gevolgd.