Il-Qasam Ġenetiku fis-Saħħa Pubblika (ĠSP)

Il-qasam ġenetiku fis-saħħa pubblika huwa dwar il-qlib effettiv u responsabbli tal-għarfien fil-ġenomika għall-politika tas-saħħa pubblika u s-servizzi tas-saħħa.

Peress li s-saħħa issa hija inkluża fil-politiki kollha tal-UE, hemm bżonn ta' bażi qawwija ta' evidenza, u l-istrateġija tas-saħħa tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) tal-2007 tirrekjedi l-integrazzjoni tal-għarfien imsejjes fuq il-ġenomika u t-teknoloġiji f'ċerti oqsma.

Netwerk Ewropew għall-Qasam Ġenetiku Fis-Saħħa Pubblika (NE-ĠSP)

Din in-netwerk għandha l-għan li tidentifika oqsma, kwistjonijiet, impatti u ħtiġijiet għall-politiki Ewropej tas-saħħa pubblika ikkawżati minn jew li marbuta mas-ĠSP.

Għalkemm l-ittestjar għas-suxxettibilità ereditarja abbażi ta' alleli għadha kmieni wisq għall-biċċa l-kbira tal-mard, is-sitwazzjoni tista' tkun ferm differenti sentejn jew tlieta oħra.

Hemm bżonn ta' linji gwida xierqa biex jgħinu lit-tobba joffru pariri lill-pazjenti li qed jikkunsidraw dan it-tip ta' testjar ġenetiku. Dawn il-pariri jinkludu l-interpretazzjoni tar-riżultati meta jsiru aktar stabbli, kif ukoll meta għandha tittieħed azzjoni.

In-NE-ĠSP hija impenjata biex tiżviluppa linji gwida tal-UE dwar l-iżgurar ta' kwalità għall-provvista/użu ta' tagħrif u teknoloġiji tas-ĠSP.

Determinanti tas-saħħa ġenomika

Kważi kull marda għandha komponenti ġenetiċi kostituttivi u/jew miksuba. Nistgħu niksbu għarfien aktar fil-fond ta' bosta mard komuni billi nidentifikaw

  • id-disinn ġenomiku li jinforma s-suxxettibiltà tal-mard
  • il-mutazzjonijiet ġenomiċi somatiċi miksuba li jinformaw marda speċifika u jiffurmaw il-fenotip kliniku individwali tagħha, per eż. il-kanċer

Dan it-tagħrif jista' jintuża għad-djanjożi tal-mard u biex jiġu identifikati trattamenti ġodda jew mediċina mmirata aktar speċifikament.

Madankollu, minħabba ż-żmien meħud għall-evalwazzjoni responsabbli tal-evidenza tal-benefiċċji u l-possibbiltà ta' riskji fl-ittestjar ta' kwalunkwe disinn ġenomiku marbut ma' marda, hemm distakk ta' żmien bejn il-pubblikazzjoni ta' indiktauri tal-ġenomika (skoperti dan l-aħħar) għal mard li jaffettwa s-saħħa pubblika u l-implimentazzjoni possibbli tagħhom fil-prattika tas-saħħa pubblika.

L-ittestjar ġenomiku - implikazzjonijiet ta' privatezza

L-ittestjar ġenomiku jista' jipprovdi tagħrif dwar is-suxxettibbilità individwali u d-disinnji ġenomiċi protettivi kontra mard speċifiku. Fil-ġejjieni dan jista' jifforma l-bażi għal prevenzjoni personalizzata kif ukoll kura u trattament mediku personalizzat.

Id-disponibbiltà ta' dan it-tip ta' tagħrif iqajjem tħassib etiku, soċjali u legali - jekk jintuża barra l-isfera mħarsa mill-kunfidenzjalità medika, bħal per eż. fl-assikurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa.

L-implikazzjonijiet tal-iżviluppi fil-ġenomika moderna għall-mediċina professjonali u oqsma oħra ta' mediċina molekulari moderna, inkluża r-riċerka bijomediċinali u tas-saħħa, jkomplu jiġu sorveljati fuq livell tal-UE.