Rahvatervise genoomika

Rahvatervise genoomika on genoomipõhiste teadmiste tõhus ja vastutustundlik tõlgendamine rahvatervise poliitikaks ja tervishoiuteenusteks.

Kuna tervishoid kuulub nüüd kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse, on vaja usaldusväärset tõenditebaasi ja 2007. aasta ELi tervisestrateegias Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) eeldatakse genoomipõhiste teadmiste integreerimist teatud valdkondadesse.

Rahvatervise genoomika Euroopa võrgustik (PHGEN)

Kõnealuse võrgustiku eesmärk on tuvastada rahvatervise genoomikast tulenevad või sellega seotud Euroopa rahvatervise poliitika valdkonnad, küsimused, mõjud ja vajadused.

Kuigi päritud vastuvõtlikkuse testimine ühiste riskialleelide põhjal on enamike haiguste puhul ennatlik, võib olukord 2-3 aasta pärast olla oluliselt teistsugune.

Asjakohaseid suuniseid on vaja arstide abistamiseks patsientide nõustamisel, käsitledes käesolevat geneetilise testimise vormi selle tulemuste stabiliseerumisel nende tõlgendamiseks ning selleks, et teada, millal tegutseda.

Rahvatervise genoomika Euroopa võrgustik (PHGEN) töötab välja ELi suunised rahvatervise genoomika teabe ja tehnoloogia väljatöötamiseks/kasutamiseks ning kvaliteedi tagamiseks

Genoomika tervist määravad tegurid

Peaaegu igal haigusel on konstitutiivsed ja/või omandatud geneetilised komponendid. Me saame jõuda põhjalikumale arusaamisele paljudest üldtuntud haigustest, määrates kindlaks

  • genoomilised mustrid, mis on aluseks haiguste vastuvõtlikkusele
  • omandatud somaatilised genoomilised mutatsioonid, mis on aluseks konkreetsele haigusele ning kujundavad selle individuaalset kliinilist fenotüüpi, nt vähktõbi

Käesolevat teavet saab kasutada haiguste diagnoosimiseks ja uute ravimeetmete leidmiseks või spetsiifilisema ravimitoimega seotud eesmärkidel.

Siiski on haigusega seotud uute genoomiliste mustrite testimise puhul selle tõendite ja eeliste vastutustundlikule hindamisele kuluva aja tõttu võimalik ajaline viivitus rahvatervist mõjutavate uute avastatud genoomiliste markerite avaldamise ning nende võimaliku rakendamise vahel rahvatervise valdkonnas.

Genoomiline testimine – eraelu puutumatus

Genoomiline testimine võib anda teavet individuaalse vastuvõtlikkuse ning kaitsvate genoomiliste mustrite kohta teatavate konkreetsete haiguste puhul. Tulevikus võib see moodustada aluse haiguste individualiseeritud ennetuseks ning raviks.

Sellise teabe kättesaadavus tõstatab samuti eetilisi, sotsiaalseid ja õiguslikke küsimusi – kui seda kasutatakse väljaspool arstisaladusega kaitstud mõõdet, nt elu- ja tervisekindlustuse puhul.

Mõjusid, mida genoomika arendamine kaasaegse molekulaarmeditsiini kutse- ja muudes valdkondades, sealhulgas ka biomeditsiinis ja tervishoiu-uuringutes avaldab, jälgitakse endiselt ELi tasandil.