Genomforskning og folkesundhed

Genomforskning og folkesundhed drejer sig om effektiv og ansvarlig omsætning af genombaseret viden til sundhedspolitik og sundhedstjenester.

Da sundhed nu indgår i alle EU-politikker, er der behov for et solidt evidensgrundlag, og EU's sundhedsstrategi Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) fra 2007 kræver integration af genombaseret viden og teknologi på visse områder.

Det europæiske netværk for genomforskning i folkesundhedens tjeneste (PHGEN)

Dette netværk sigter på at udpege områder, emner, virkninger og behov for europæisk sundhedspolitik som følge af eller i forbindelse med genomforskning.

Selv om det er for tidligt at teste for fælles risiko-alleler for de fleste sygdomme, kan situationen være en anden om 2-3 år.

Passende retningslinjer er nødvendige for at hjælpe lægerne med at rådgive patienter, der overvejer denne form for genetisk testning, om, hvordan de skal fortolke, og hvornår de skal reagere på resultaterne, efterhånden som de bliver mere stabile.

PHGEN er i færd med at udarbejde EU-retningslinjer for kvalitetssikring og formidling/brug af genombaseret information og teknologi.

Genomiske sundhedsdeterminanter

Næsten alle sygdomme har konstitutive og/eller erhvervede genetiske komponenter. Vi kan få en dybere forståelse for mange udbredte sygdomme ved at udpege

  • genommønstre, der ligger til grund for modtageligheden for en sygdom
  • erhvervede somatiske genommutationer, som ligger til grund for en specifik sygdom og former dens individuelle kliniske fænotype, f.eks. kræft

Disse oplysninger kan bruges til at diagnosticere sygdomme og finde nye behandlingsformer eller mere specifikke resultatmål for lægemidler.

Men på grund af den tid, der går med en forsvarlig vurdering af beviserne for fordele og risici i forbindelse med tests af ethvert genommønster, der kan være forbundet med en sygdom, er der imidlertid en forsinkelse mellem offentliggørelsen af netop opdagede genomiske markører for sygdomme, der berører folkesundheden, og en eventuel anvendelse i sundhedsplejen.

Genomisk testning – implikationer for privallivet

Genomisk testning kan give information om individuel modtagelighed og genommønstre, der beskytter mod bestemte sygdomme. I fremtiden kan det danne grundlag for personlig forebyggelse og medicinsk behandling og pleje.

Adgang til sådanne informationer rejser også etiske, sociale og juridiske spørgsmål – hvis de bruges uden for den sfære, der er beskyttet af lægers tavshedspligt, f.eks. inden for livs- og sundhedsforsikring.

Implikationerne for udviklingerne i den moderne genomforskning for erhvervsmedicin og andre områder af den moderne molekulære medicin, herunder biomedicinsk forskning og sundhedsforskning, overvåges fortsat på EU-plan.