Genomika a veřejné zdraví

Ve spojení genomiky a veřejného zdraví jde o to, aby se dosáhlo účinného a odpovědného využití znalostí z oblasti genomiky v oblasti politiky veřejného zdraví a zdravotnických služeb.

Vzhledem k tomu, že zdraví je nyní začleněno do všech politik EU, je zapotřebí dobrá znalostní základna. Ve strategii EU v oblasti zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) z roku 2007 je začlenění poznatků a technologií týkajících se genomiky do některých oblastí vyžaduje vyžadováno.

Evropská síť pro genomiku a veřejné zdraví

Tato síť se snaží stanovit oblasti, problémy, dopady a potřeby evropských politik veřejného zdraví související s genomikou.

Zatím je sice u většiny nemocí předčasné testovat dědičnou náchylnost na základě běžných rizikových alel. Za dva nebo tři roky ale už může být situace jiná.

Je zapotřebí vypracovat vhodné pokyny, aby mohli praktičtí lékaři radit pacientům, kteří o tomto typu genetických zkoušek uvažují, jak si mají čím dál spolehlivější výsledky vykládat a jak na ně mají reagovat.

Evropská síť pro genomiku a veřejné zdraví připravuje pokyny pro zajištění kvality a pro poskytování a využívání informací a technologií souvisejících s genomikou.

  • 2. projekt sítě (pokyny EU)
  • 1. projekt sítě o zákonech, etice, vzdělávání, zdravotnických službách, posouzení technologií genomiky a zapojení zúčastněných subjektů

Genomové zdravotní faktory

Téměř každé onemocnění má základní nebo získané genetické složky. Mnoha běžným nemocem lépe porozumíme, pokud určíme:

  • genomový profil náchylnosti k danému onemocnění
  • získané somatické genomové mutace, které stojí za určitým onemocněním a utvářejí jeho jedinečný klinický fenotyp, např. u rakoviny

Tyto informace lze poté využít k diagnostikování onemocnění a ke stanovení nové léčby nebo specifičtějších cílových struktur.

Protože je však časově náročné odpovědně posoudit důkazy o výhodách a rizicích testování ohledně nových genomových profilů, které pravděpodobně souvisejí s určitým onemocněním, dochází k prodlevám mezi zveřejněním nově objevených genomových markerů onemocnění ovlivňujících veřejné zdraví a jejich možným uplatněním v praxi v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Genomické testování – důsledky pro soukromí

Genomické testy mohou poskytnout informace o náchylnosti člověka a o ochranných genomových profilech proti určitým onemocněním. V budoucnosti by se mohly stát základem prevence, léčby a zdravotní péče na míru.

Dostupnost těchto informací však také vzbuzuje etické, společenské a právní otázky, pokud se využívají mimo sféru lékařského tajemství, jako je například životní a zdravotní pojištění.

Dopady rozvoje moderní genomiky na pracovní lékařství i na další oblasti moderní molekulární medicíny, včetně biomedicínského a zdravotnického výzkumu, jsou nadále na úrovni EU sledovány.