Vnútroštátne správy

Vnútroštátne systémy podávania správ o verejnom zdraví ponúkajú hlbší pohľad na zdravotnú situáciu v jednotlivých členských štátoch a tretích krajinách a môžu slúžiť na identifikáciu osvedčených postupov.

Vnútroštátne správy týkajúce sa zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)