Valstu ziņojumi

Valsts līmeņa ziņojumi par veselības stāvokli sniedz skaidrāku priekšstatu par ES valstīs un citur esošo situāciju veselības jomā, un tie var palīdzēt apzināt paraugpraksi.

Valstu ziņojumi par veselības stāvokli Izvēlieties saites tulkojumu English (en)