Nationale rapporter

De nationale rapporteringssystemer vedrørende sundhed giver et mere fyldestgørende billede af sundhedssituationen i EU-landene og andre lande, og de kan bidrage til at identificere bedste praksis.

Nationale sundhedsrapporter Vælg oversættelse af det forrige link English (en)