Национални доклади

Системите за доклади за здравето на национално ниво дават по-задълбочена картина за здравето в държавите от ЕС и на други места и могат да помогнат за откриването на добри практики.

Национални доклади за здравеопазването Избор на превод за предходната връзка English (en)