EU:s hälsorapporter

Rapporterna på EU-nivå är sammanställningar av information och statistik om folkhälsa från de olika EU-länderna. De ska bidra till att bygga upp EU-systemet för information och kunskap om hälsa.

Rapporter från EU:s hälsoprogram

Rapporterna från EU:s hälsoprogram Visa översättning av föregående länk English (en) innehåller jämförbara uppgifter om följande:

  • Befolkningarnas hälsa och beteende som påverkar hälsan (t.ex. uppgifter om livsstil och andra hälsofaktorer).
  • Sjukdomar (t.ex. antalet sjukdomsfall och sätt att övervaka kroniska sjukdomar, folksjukdomar och sällsynta sjukdomar).
  • Sjukvårdssystem (t.ex. indikatorer för vårdtillgång, vårdkvalitet, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdens ekonomiska bärkraft).

Statistiska hälsorapporter

Eurostat, EU:s statistikbyrå, sammanställer rapporter Visa översättning av föregående länk English (en) för att kontinuerligt förbättra hälsoprogrammets databaser och publikationer.

Rapporter om vissa smittsamma sjukdomar

Rapporterna kommer från EU:s nätverk som övervakar antalet fall Visa översättning av föregående länk English (en) av vissa infektionssjukdomar, sjukhusinfektioner och antibiotikaresistans.

Vad rapporterar man om?

  • Sjukdomar som orsakar eller kan orsaka många sjuka eller många dödsfall i EU.
  • Information som kan ge en tidig varning om hot mot folkhälsan.
  • Allvarliga sjukdomar som inte skulle konstateras på riksplanet och där uppgiftsinsamlingen gör det möjligt att formulera hypoteser utifrån den större kunskapsbasen.
  • Sjukdomar där effektiva förebyggande insatser finns, med vinster i form av hälsoskydd.

Andra rapporter med koppling till folkhälsa

Rapporter från EU:s avdelningar och organ Visa översättning av föregående länk English (en)