Poročila EU

Evropska poročila o zdravju združujejo podatke in statistike o zdravju iz vseh držav članic EU ter so del evropskega sistema zdravstvenih informacij in znanja.

Poročila o zdravstvenih programih Skupnosti

Poročila o zdravstvenih programih Skupnosti Seznam prevodov predhodne povezave English (en) vsebujejo primerljive podatke o:

  • zdravju in vedenju, ki vpliva na zdravje, (npr. podatki o načinu življenja in drugih dejavnikih zdravja),
  • boleznih (npr. pojavnost, načini spremljanja kroničnih, resnih in redkih bolezni),
  • zdravstvenih sistemih (npr. kazalniki dostopnosti zdravstvenega varstva, kakovost zdravstvenega varstva, človeški viri, finančna vzdržnost zdravstvenih sistemov).

Statistična poročila o zdravju

Statistična poročila pripravlja Eurostat Seznam prevodov predhodne povezave English (en) in se uporabljajo za podatkovne zbirke in publikacije zdravstvenega programa.

Poročila o pojavnosti nekaterih nalezljivih bolezni

Pripravlja jih evropska mreža za spremljanje Seznam prevodov predhodne povezave English (en) nekaterih nalezljivih bolezni, bolnišničnih okužb in odpornosti na antibiotike.

Kriteriji izbire:

  • bolezni, ki povzročajo ali bi lahko povzročile znatno obolevnost in/ali umrljivost v EU,
  • primeri, v katerih bi izmenjava informacij pripomogla k zgodnjemu opozarjanju na nevarnost za zdravje ljudi,
  • hude bolezni, ki jih ne bi bilo mogoče zaznati na ravni držav, na podlagi podatkov za večje področje pa je mogoče o njih sklepati,
  • bolezni, za katere imamo učinkovite preventivne ukrepe in jih je torej mogoče preprečiti.

Druga poročila o zdravju

Poročila služb in agencij EU Seznam prevodov predhodne povezave English (en)