Rapoarte privind sănătatea în UE

Rapoartele europene sintetizează datele şi statisticile realizate la nivel naţional şi contribuie la dezvoltarea sistemului de informaţii şi cunoştinţe cu privire la sănătate.

Rapoarte privind programul comunitar în domeniul sănătăţii publice

Rapoartele privind programul comunitar în domeniul sănătăţii publice Traducerile linkului anterior English (en) conţin informaţii comparabile cu privire la:

  • sănătatea şi comportamentul populaţiei în relaţie cu sănătatea (de ex. date privind modul de viaţă şi alţi factori determinanţi pentru sănătate)
  • boli (de ex. incidenţă, modalităţi de monitorizare a bolilor cronice, majore sau rare etc.)
  • sisteme de sănătate (de ex. indicatori privind accesul la asistenţă medicală, calitatea îngrijirilor, personalul sanitar, viabilitatea financiară a sistemelor de sănătate etc.)

Rapoarte statistice privind sănătatea

Rapoartele Eurostat Traducerile linkului anterior English (en) au scopul de a îmbunătăţi bazele de date şi publicaţiile legate de programul de sănătate.

Rapoarte privind incidenţa anumitor boli transmisibile

Rapoartele sunt realizate de reţeaua UE de monitorizare a incidenţei Traducerile linkului anterior English (en) anumitor boli transmisibile, a infecţiilor spitaliceşti şi a rezistenţei antimicrobiene.

Criterii de selecţie:

  • boli care cauzează sau ar putea cauza o morbiditate şi/sau mortalitate semnificativă în UE
  • cazuri în care schimbul de informaţii ar putea contribui la identificarea rapidă a ameninţărilor la adresa sănătăţii publice
  • boli grave care ar putea să nu fie recunoscute la nivel naţional, în cazul cărora accesul la o bază mai amplă de cunoştinţe, realizată prin punerea în comun a datelor, ar permite formularea unor ipoteze
  • boli pentru care există măsuri eficiente de prevenire, a căror utilizare ar permite o mai bună protecţie a sănătăţii

Alte rapoarte privind sănătatea

Rapoarte realizate de serviciile şi agenţiile UE Traducerile linkului anterior English (en)