Rapoarte privind sănătatea în UE

Rapoartele europene sintetizează datele din domeniul sănătății și statisticile realizate în cele 28 de țări ale UE.

Rapoarte privind programul UE în domeniul sănătății publice

Rapoartele privind programul UE în domeniul sănătății Traducerile linkului anterior English (en) conțin informații comparabile cu privire la:

  • sănătatea și comportamentul populației în relație cu sănătatea (de ex. date privind modul de viață și alți factori determinanți pentru sănătate)
  • boli (de ex. incidență, modalități de monitorizare a bolilor cronice, majore sau rare etc.)
  • sisteme de sănătate (de ex. indicatori privind accesul la asistență medicală, calitatea îngrijirilor, personalul sanitar, viabilitatea financiară a sistemelor de sănătate etc.)

Rapoarte statistice privind sănătatea

Realizate de Eurostat Traducerile linkului anterior English (en) în vederea îmbunătățirii continue a bazelor de date și a publicațiilor în domeniul sănătății.

Alte rapoarte privind sănătatea

Rapoarte realizate de departamentele și agențiile UE Traducerile linkului anterior English (en)