EU-volksgezondheidsrapporten

In EU-rapporten worden volksgezondheidsinformatie en -statistieken uit alle landen samengebracht. Zij dragen bij tot de ontwikkeling van het Europees gezondheidsinformatie- en -kennissysteem.

Rapporten van het EU-programma voor volksgezondheidheid

Rapporten van het EU-gezondheidsprogramma Bekijk deze link in een andere taal English (en) verschaffen vergelijkbare informatie over:

  • gezondheid en levensstijl (bijv. diverse gezondheidsdeterminanten)
  • ziekten(bijvoorbeeld de verspreidingsgraad van chronische, ernstige en zeldzame ziekten en manieren om ze te volgen)
  • gezondheidszorgstelsels (bijvoorbeeld gegevens over toegang tot de gezondheidszorg, kwaliteit van de verstrekte gezondheidszorg, personele middelen en de financiële levensvatbaarheid van gezondheidszorgstelsels)

Rapporten met gezondheidsstatistieken

Opgesteld door Eurostat Bekijk deze link in een andere taal English (en) voor de bijwerking van gezondheidsdatabanken en -publicaties.

Rapporten over de verspreiding van specifieke besmettelijke ziekten

Van het EU-netwerk Bekijk deze link in een andere taal English (en) dat informatie verzamelt over specifieke overdraagbare ziekten, ziekenhuisinfecties en antibioticaresistentie.

Selectiecriteria:

  • ziekten die significante morbiditeit en/of mortaliteit in de hele EU veroorzaken of kunnen veroorzaken
  • ziekten waarbij de uitwisseling van informatie ons vroegtijdig kan waarschuwen voor bedreigingen van de volksgezondheid
  • ernstige ziekten die niet op nationaal niveau erkend zouden worden en waarvoor het delen van gegevens ruimere inzichten oplevert en hypotheses mogelijk maakt
  • ziekten waarvoor preventiemaatregelen doeltreffend zijn en de gezondheid kunnen beschermen

Andere rapporten in verband met gezondheid

Opgesteld door EU-diensten en -bureaus Bekijk deze link in een andere taal English (en)