Rapporti tal-UE dwar is-saħħa

Ir-rapporti fil-livell tal-UE huma sintesi ta’ informazzjoni pubblika dwar is-saħħa u statistika dwar is-saħħa mit-28 pajjiż kollha tal-UE.

Rapporti dwar il-Programmi tas-Saħħa tal-UE

Ir-rapporti dwar il-Programmi tas-Saħħa tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) fihom informazzjoni komparabbli dwar:

  • is-saħħa u l-imġiba marbuta mas-saħħa tal-popolazzjoni (eż. dejta dwar l-istil ta' ħajja u fatturi determinanti oħra tas-saħħa)
  • il-mard (eż. l-inċidenza ta', u l-modi kif jiġi sorveljat mard kroniku, prinċipali u rari)
  • is-sistemi tas-saħħa (eż. indikaturi dwar l-aċċess għall-kura, dwar il-kwalità tal-kura mogħtija, ir-riżorsi umani għas-saħħa, u l-vijabilità finanzjarja tas-sistemi tal-kura tas-saħħa)

Rapporti dwar l-Istatistika tas-Saħħa

Prodott minn Eurostat Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) għat-titjib kontinwu tal-bażijiet ta' dejta u tal-pubblikazzjonijiet dwar is-saħħa.

Rapporti oħra marbutin mas-saħħa

Magħmulin mid-dipartimenti u l-aġenziji tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)