Rapporti tal-UE dwar is-saħħa

Ir-rapporti fil-livell tal-UE huma sintesi ta' informazzjoni pubblika dwar is-saħħa u l-istatistika mill-pajjiżi kollha tal-UE, huma jikkontribwixxu biex tinħoloq is-sistema Ewropea ta' Informazzjoni u Għerf dwar is-Saħħa.

Rapporti Komunitarji dwar il-Programm tas-Saħħa

Ir-rapporti Komunitarji dwar il-Programm tas-Saħħa Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) jipproduċu informazzjoni komparabbli dwar:

  • is-saħħa u l-imġiba marbuta mas-saħħa tal-popolazzjoni (pereżempju dejta dwar l-istil ta' ħajja u fatturi determinanti oħra tas-saħħa)
  • il-mard (pereżempju l-inċidenza ta', u l-modi kif jiġi sorveljat mard kroniku, prinċipali u rari)
  • is-sistemi tas-saħħa (pereżempju indikaturi dwar l-aċċess għall-kura għal kulħadd, dwar il-kwalità tal-kura mogħtija, dwar ir-riżorsi umani għas-saħħa, u dwar il-vijabilità finanzjarja tas-sistemi tal-kura tas-saħħa)

Rapporti dwar l-Istatistika tas-Saħħa

Magħmulin minn Eurostat Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) biex jittejbu b'mod kontinwu l-bażi tad-dejta tal-programmi tas-saħħa u l-pubblikazzjonijiet.

Rapporti dwar inċidenzi ta' mard speċifiku li jittieħed

min-netwerk tal-UE li jissorvelja l-inċidenza ta'  Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) mard speċifiku li jittieħed, l-infezzjonijiet fl-isptar u r-reżistenza għall-antibijotiċi.

Il-kriterji tal-għażla:

  • il-mard li jikkawża, jew jista' potenzjalment jikkawża morbożità u/jew mortalità sinifikanti fl-UE
  • fejn l-iskambju ta' informazzjoni jista' jipprovdi twissija bikrija ta' theddidiet għas-saħħa pubblika
  • Mard serju li ma jintgħarafx fuq livell nazzjonali u fejn il-ġbir ta' dejta flimkien jista' jippermetti t-tfassil ta' ipoteżijiet minn bażi usa' ta' tagħrif.
  • mard li għalih huma disponibbli miżuri preventivi effettivi, b'kisba f'termini ta' saħħa protettiva

Rapporti oħra marbutin mas-saħħa

Magħmulin minn dipartimenti u aġenziji tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)