ES ziņojumi par veselību

ES līmenī sagatavotajos ziņojumos ir apkopota no visām 28 ES valstīm saņemtā informācija par sabiedrības veselību un veselības statistiku.

ES veselības programmas ziņojumi

ES veselības programmas ziņojumos Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ir salīdzināmi dati šādās jomās:

  • veselība un iedzīvotāju paradumi, kas ietekmē to (piemēram, dati par dzīvesveidu un citiem faktoriem, kas nosaka veselību);
  • slimības (piemēram, izplatība un hronisku, smagu un retu slimību uzraudzības līdzekļi);
  • veselības sistēmas (piemēram, indikatori, kas raksturo aprūpes pieejamību, sniegtās aprūpes kvalitāte, veselības nozares cilvēkresursi un veselības aprūpes sistēmu finansiālā ilgtspēja).

Statistiskie ziņojumi par veselību

Tos sagatavo Eurostat Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , lai pastāvīgi uzlabotu datubāzes un publikācijas par veselību.

Citi ar veselību saistīti ziņojumi

Tos sagatavo ES dienesti un aģentūras. Izvēlieties saites tulkojumu English (en)