ES ziņojumi par veselību

ES līmeņa ziņojumos ir analizēta visu ES dalībvalstu sniegtā sabiedrības veselības informācija un statistika, un tie palīdz izveidot Eiropas mēroga veselības informācijas un zināšanu sistēmu.

Eiropas Savienības veselības aizsardzības programmu ziņojumi

ES veselības aizsardzības programmu ziņojumos Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ir sniegta salīdzināma informācija par šādām tēmām:

  • iedzīvotāju attieksme pret savu veselību un ar to saistītā uzvedība (piemēram, dati par dzīvesveidu un citiem veselību noteicošiem faktoriem);
  • slimības (piemēram, saslimstība ar hroniskām, izplatītām un retām slimībām un to novērošanas veidi);
  • veselības aprūpes sistēmas (piemēram, indikatori, kas rāda, vai aprūpe ir pieejama visiem, kas raksturo sniegtās aprūpes kvalitāti, kas informē par cilvēkresursiem veselības aizsardzībā vai kas ataino veselības aprūpes sistēmu finansiālo dzīvotspēju).

Statistikas pārskati par veselības stāvokli

Tos sagatavo ES Statistikas birojs Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , lai nepārtraukti uzlabotu veselības aizsardzības programmu datubāzes un publikācijas.

Pārskati par saslimstību ar atsevišķām lipīgajām slimībām

Tos sagatavo ES tīkls, kas novēro saslimstību ar Izvēlieties saites tulkojumu English (en) konkrētām lipīgajām slimībām, slimnīcās iegūtajām infekcijām un rezistenci pret antibiotikām.

Atlases kritēriji:

  • slimības, kas izraisa vai kas varētu izraisīt plašu saslimstību un/vai mirstību visā ES;
  • ja informācijas apmaiņā var laikus atklāt draudus sabiedrības veselībai;
  • smagas slimības, kuras netiktu atpazītas valsts līmenī un par kurām, apkopojot datus, ir iespējams izdarīt hipotēzes, pateicoties uz plašākām zināšanām.
  • slimības, pret kurām ir pieejami efektīvi profilaktiskie pasākumi, kuri palīdz aizsargāt sabiedrības veselību.

Citi ziņojumi par veselību

ES struktūru un aģentūru sagatavotie ziņojumi Izvēlieties saites tulkojumu English (en)