ES sveikatos ataskaitos

ES lygmens ataskaitose pateikiama visų ES šalių visuomenės sveikatos informacija bei statistika. Jomis prisidedama prie Europos sveikatos informacijos ir žinių sistemos kūrimo.

Bendrijos sveikatos programos ataskaitos

Bendrijos sveikatos programos ataskaitose Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) pateikiama palyginamos informacijos šiais klausimais:

  • sveikata ir su ja susijęs gyventojų elgesys (pvz., gyvenimo būdo ir kitų sveikatą lemiančių veiksnių duomenys),
  • ligos (pvz., lėtinių, pagrindinių bei retųjų ligų paplitimas ir stebėjimo būdai),
  • sveikatos sistemos (pvz., galimybių visiems naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamos sveikatos priežiūros kokybės ir sveikatos priežiūros sistemų finansinio pajėgumo rodikliai).

Statistinės sveikatos ataskaitos

Jas rengia Eurostatas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) tam, kad būtų nuolat tobulinamos sveikatos programos duomenų bazės ir leidiniai.

Konkrečių užkrečiamųjų ligų paplitimo ataskaitos

Jas rengia konkrečias užkrečiamųjų ligų, hospitalinių infekcijų ir atsparumo antibiotikams paplitimą stebintis ES tinklas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Atrankos kriterijai:

  • ligos, kuriomis gali ar galėtų užsikrėsti arba nuo kurių galėtų mirti daug žmonių visoje ES,
  • kai keitimasis informacija gali padėti anksti įspėti apie grėsmę visuomenės sveikatai,
  • sunkios ligos, kurios nebūtų pripažintos nacionaliniu lygmeniu ir kai duomenų kaupimas padėtų iškelti platesnėmis žiniomis paremtas hipotezes,
  • ligos, kurių galima išvengti, naudojant turimas prevencines sveikatos apsaugos priemones.

Kitos su sveikata susijusios atsakaitos

Jas rengia ES padaliniai ir agentūros Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)